11 Listopada - Dzień Służby

Drodzy Rodzice i przyjaciele!


11-go listopada świebodzickie zuchy i harcerze, wzięły czynny udział w przygotowanych przez miasto obchodach Dnia
Niepodległości.


Zaczęliśmy bardzo wcześnie, bo już o godzinie 9:00. Harcerze z 13 ŚDH "Słoneczni" im. Tadeusza Zawadzkiego
"Zośki" prowadzili w biurze zawodów zapisy uczestników V Biegu Niepodległości. W tym samym czasie pozostała
część drużyny na czele z pwd. Magdaleną Wojtowicz - drużynową jednostki - zabezpieczała trasę biegu.

O godzinie 9:45 przed halą OSIR zebrały się zuchy z naszych dwóch gromad: 15 ŚGZ "Czarne Stopy" i 7 ŚGZ "Dzielne Niedźwiadki, aby zaprezentować przygotowane na zbiórce pieśni patriotyczne. Głosy naszych zuchów, ich rodziców i mieszkańców Świebodzic, którzy zebrali się na biegu rozbrzmiały w dwóch pieśniach: "Pierwsza Kadrowa" i "Przybyli Ułani pod okienko". Dziękujemy za przygotowanie dzieci phm. Małgorzacie Lewandowskiej, pwd. Klaudii Kargol oraz phm. Tomaszowi Marcyniukowi

Lecz to nie koniec. Mieliśmy przyjemność częstować uczestników, kibiców i wszystkich zgromadzonych przepysznym żurkiem, rozdawać medale, słodkości i wiwatować każdemu, kto w tak pięknej inicjatywie przekroczył linię mety.
11 ŚDSH "Arkana" pod przewodnictwem sam. Maji Skotnickiej i pwd. Ryszarda Skotnickiego pełniła służbę o godzinie 13:00, podczas uroczystej Mszy Świętej w kościele pw. Św. Mikołaja. Zadaniem harcerzy starszych było obstawienie sztandaru Kombatantów i koordynowanie wchodzących i wychodzących pocztów sztandarowych. Po zakończonej mszy reprezentacja naszego szczepu złożyła kwiaty pod pamiątkową tablicą Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Dzień służby za nami. Dziękuję wszystkim, którzy w tak ważnym dla naszej Ojczyzny dniu byli z nami i czynnie włączyli się obchody Dnia Niepodległości. Dziękuję zuchom, harcerzom, harcerzom starszym i instruktorom oraz naszym niezawodnym rodzicom za przybycie,

Cieszymy się że możemy pokazywać naszą harcerską postawę wobec ojczyzny i szacunek do historii.

Do zobaczenia na zbiórkach,
Dh Komendant