»WŁADZE » RADA SZCZEPU

RADA SZCZEPU

phm. Karol Marcyniuk HO

Komendant Szczepu

 

pwd. Magdalena Wojtowicz HO

Skarbnik Szczepu

Drużynowa 13 ŚDH „Słoneczni”

im. Tadeusza Zawadzkiego „Zośki”

 

 

phm. Małgorzata Lewandowska HO

Członek Komendy Szczepu

pwd. Ryszard Skotnicki HO

Drużynowy 9 ŚDW „Agrikola”

pwd. Maja Skotnicka

Drużynowa 11 ŚDSH „Arkana”

 

sam. Adrianna Banaszkiewicz

Drużynowa 15 ŚGZ „Czarne Stopy”


hm. Michał Marcyniuk

Przewodniczący Szczepowej Kapituły Stopni Harcerskich i Wędrowniczych