»JEDNOSTKI » 15 ŚGZ "CZARNE STOPY"

15 ŚGZ


15. Świebodzicka Gromada Zuchowa „Czarne Stopy”
powstała w marcu 2008 roku. Zrzesza dzieci z terenu całych Świebodzic. Większość zuchów uczy się w PSP nr 2, PSP nr 3 oraz PSP nr 4. Na zbiórki gromady uczęszcza 30 dzieci w wieku od 6-10 lat. Spora część z nich ma ponad dwuletni staż działania w gromadzie. Gromada posiada bogaty dorobek wychowawczy (zorganizowano już bowiem 16 biwaków, sześć kolonii zuchowych, cztery zimowiska i cztery wycieczki), własną zuchówkę oraz bardzo doświadczoną kadrę instruktorską. Najstarsze zuchy już czterokrotnie zostały przekazane do drużyny harcerskiej co świadczy o doskonałej kondycji gromady (spora część naszych wychowanków pełni już funkcję podzastępowych, zastępowych, przybocznych a nawet drużynowych, z czego jesteśmy bardzo dumni). Wszystkie zuchy zgrupowane są podczas zbiórek w mniejsze grupy zwane szóstkami. Kierują nimi najstarsze zuchy, posiadające wysoki stopień wtajemniczenia(gwiazdki zuchowe). W ciągu roku dzieci zdobywają od 5-7 sprawności zespołowych i ok. 4 sprawności indywidualnych. W ciągu roku gromada zawsze bierze udział w kilku akcjach zarobkowych i występuje w kilku festiwalach piosenki oraz uczestniczy w Rajdzie Czerwonego Misia i Rajdzie Hufca.

Największe sukcesy gromady:

  • czterokrotny tytuł "Wzorowa Gromada" w ramach konkursu "Wzorowy Drużynowy";
  • pierwsze miejsce na III Rajdzie Zuchowym "Czerwonego Misia" w roku 2013;
  • pierwsze miejsce na Rajdzie Hufca w 2013 roku- kategoria zuchowa;
  • pierwsze miejsce na Festiwalu Hufca w 2013 roku- kategoria zuchowa;
  • pierwsze miejsce na II Rajdzie Zuchowym "Czerwonego Misia" w roku 2012;
  • pierwsze miejsce na Festiwalu Piosenki Hufca w roku 2012;
  • pierwsze miejsce na Rajdzie Hufca w 2011 roku- kategoria zuchowa.

 

Zbiórki gromady odbywają się w każdą sobotę o godzinie 12.00

w Liceum Ogólnokształcącym

 

Aby zapisać dziecko do zuchów należy:

1. Przyjść na zbiórkę razem z dzieckiem w celu dopełnienia formalności,

2. Wypełnić w zuchówce zgodę na przynależność do ZHP i oddać ją drużynowemu. 

 

Nad bezpieczeństwem dzieci czuwają:

drużynowa: druhna Adrianna Banaszkiewicz (banaszkiewicz214@gmail.com ) 

przyboczni: druhna Oliwia Lewicka, druh Dominik Wilczyński

funkcyjni: druhna Julia Dybał, druhna Emilia Kaczmarczyk, druhna Julia Chryplewicz

opiekunem gromady jest druh phm. Tomasz Marcyniuk - Skarbnik Szczepu