»O SZCZEPIE

KILKA SŁÓW O SZCZEPIE

Szczep Harcerski „IMAGO” im. Batalionu "Zośka" powstał 1-ego stycznia 2010 roku z „połączenia” 15 Świebodzickiej Gromady Zuchowej „Czarne Stopy”, 13 Świebodzickiej Drużyny Harcerskiej „Słoneczni” i ówczesnej 9 Świebodzickiej Drużyny Wędrowniczej „Agrikola”.

Do zadań Szczepu należy:

  • tworzenie dogodnych warunków do działania drużynom wchodzącym w jego skład;
  • koordynowanie pracy podległych jednostek, 
  • wspieranie pracy kadry Szczepu a w szczególności drużynowych;
  • zachowanie ciągu wychowawczego;
  • dbanie o pozytywny obraz harcerstwa w  środowisku działania.

Szczepem Harcerskim „IMAGO” zarządza czteroosobowa Komenda Szczepu, której pracami kieruje Komendant Szczepu. W skład Komendy wchodzą ponadto:

  • Członek Komendy Szczepu,
  • Skarbnik Szczepu.

Komenda Szczepu jest głównym organem decyzyjnym Szczepu „IMAGO”.

Ciałem doradczym, powołanym celem wyboru właściwych Władz Szczepu oraz w celu realizowania dodatkowych zadań statutowych, jest Rada Szczepu. Organ ten składa się z członków Komendy Szczepu oraz wszystkich drużynowych i wybranych przybocznych jednostek wchodzących w skład Szczepu.  

Główną siedzibą „IMAGO” jest budynek Szkoły Podstawowej nr 3 im Władysława Broniewskiego w Świebodzicach. W obiekcie szkoły znajduje się:

  • Biuro Komendy Szczepu, 
  • zuchówko/harcówka
  • harcówka wędrowników 

Szczep „Imago”, jako jedyny w Hufcu Świdnica, posiada jednostki (drużyny) we wszystkich czterech pionach metodycznych co świadczy o jego doskonałej kondycji. Na uwagę wskazuje również fakt posiadania przez Szczep tytułu "DOBRY SZCZEP", który nadawany jest najlepszym Szczepom z Dolnego Śląska przez Komendanta Dolnośląskiej Chorągwi ZHP.

Od 27. października 2012 roku Szczep Harcerski „IMAGO” nosi zaszczytne imię Batalionu „ZOŚKA”.

Jak poznać członków „Imago”? Po czerwonych plakietkach na mundurze i chabrowych, błękitnych, pomarańczowych, seledynowych, czerwonych lub bordowych chustach. Dodatkowo, członkowie Rady Szczepu posługują się chustami szczepowymi w kolorze czarnym z błękitnym, pomarańczowym i czerwonym paskiem po lewej stronie.

Chcesz zapisać do nas swoje dziecko? Przyjdź razem z nim na zbiórkę! Szczegóły w zakładkach „JEDNOSTKI”.