»O ZHP » NASI INSTRUKTORZY

SŁÓW KILKA O INSTRUKTORACH ZHP

Nasi instruktorzy to osoby przeszkolone do pełnionych funkcji. Nadzór nad nimi sprawują harcerskie komendy (szczepy i hufce). Nadzór obejmuje kwestie programowe, szkoleniowe, bezpieczeństwa.

Każdy rodzic ma prawo skontaktować się z Komendą Szczepu i Hufca aby uzyskać informacje na temat danego instruktora, jego wieku, stopnia i doświadczenia. Instruktorzy to bardzo często ludzie młodzi. Uczenie w działaniu i wzajemność oddziaływań to elementy harcerskiej metody wychowawczej.

Rodzice mogą bezpośrednio kontaktować się również z samym drużynowym, uzyskując informacje o planie pracy drużyny, kosztach wyjazdów, wskazówkach co do umundurowania, zgłaszając uwagi co do bezpieczeństwa imprez i innych interesujących rodziców spraw .

Kto jest kim w naszym Szczepie? SPRAWDŹ!